0

Bio

1 9 8 9  – 2 0 0 8  

Uppvuxen i Partille, Göteborg. Började spela saxofon som 11åring. Gick musikprofil i högstadiet, spelade runt om i kommunen på somrarna 2004-2007 främst på äldreboenden. Läste gymnasiet vid Hulebäcksgymnasiet, estet/musik med sax som huvudinstrument.

2 0 0 8  –  2 0 1 0

Två år på Billströmska folkhögskolan, Tjörn. Sax första året, sång andra året. Hade mina första sång- och saxelever. Bestämde mig för att byta bana och satsa på sången. Spelade på avslutningskonserten egna låtar med ett band.

2 0 1 0  –  2 0 1 3 

Tre år på Jazz- och rockmusikerprogrammet vid Musikhögskolan i Örebro. Konstnärlig kandidat, sång. Ett lyxigt och tungt förkovrande i min röst med otaliga upptäckter, oändligt att undersöka. Min examenskonsert kallades för ”den enskilt starkaste konstnärliga examenskonsert i skolans historia” av en lektor vid utbildningen. Uppsatsen jag skrev handlade om mentala hinder i musikskapande och att arbeta med mindfulness i samband med detta. Denna används som exempel vid nuvarande studenters arbete med uppsatsen vid ÖUs konstnärliga kandidat i jazz- och rock. Jag fick KMAs stora stipendium för examensarbete med konstnärlig kvalitet. Detta år fick jag även ta emot två andra stipendier, från Bifrostordern samt ytterligare ett från KMA.

2 0 1 3  –  2 0 1 4

Magister vid Stockholms Dramatiska Högskola i Att gestalta med sång och språk. Ett fortsatt undersökande i en grupp om nio kvinnor, alla inom teater/musik/musikal-genren. Fantastisk miljö med mycket kreativa intryck och människor att inspireras av. 

2 0 1 4

Kurs i Free the Natural Voice via Teateralliansen. 

2 0 1 5

Kurs i Kulning, en nordisk sångteknik med syftet att kalla på boskap. Assistent till Pia Olby vid Stockholms Dramatiska Högskola.

2 0 1 6

Assistent till Pia Olby och Karin Rudfeldt på Stockholms Dramatiska Högskola. Certifierad Estill Vocal Technique Level 1.

2 0 1 7

Sånglärare VT för kandidateleverna i skådespeleri. Kulturstipendium från Partille kommun för min kommande vinylskiva.

2 0 1 8

Röstfunktionen i populärmusikaliska genrer, SMI. ”Ingen säger vad dom tycker”, en av mina låtar, är med i ungdoms-dokumentärfilmen ”Parning”.

2 0 1 8 – 2 0 2 0

Lärarlegitimation. Lärarutbildning via kungliga musikhögskolan i Stockholm, behörig i musikundervisning för grundskola åk 1-9, gymnasieskolan, vuxenskolan. En uppsats kallad ”En oförställd röst” (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1433740&dswid=3598) Arbetar också på Värmdö Scenskola som sånglärare.

NUMERA

Bosatt i Saltsjö-Boo vid den vackra Insjön, arbetar i mitt egna företag som sånglärare, vid Värmdö Scenskola och som musiker.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *