0

Sång- och ensembletjänst

Detta läsår arbetar jag på ett gymnasium i Stockholm som sång- och ensemblelärare. Detta innebär att jag inte undervisar privat i samma utsträckning, men hör av dig så kan vi prata ihop oss om du vill ta lektioner hos mig!

Allt gott Cornelia

Foto: Elvira Glänte

Etiketter: