Undervisning

”Det har varit så värdefullt att ha lektionerna! Känner att jag lärt mig så mycket och haft väldigt kul! Jag hör av mig om vilken folkhögskola det blir jag väljer, spännande! Kram❤️” Ida, 20.

Det sätt som mina tidigare handledare beskrivit mig i undervisning är noggrann, intresserad och närvarande. Jag är en lärare med stort intresse för varje elevs individuella röst, och hur vi kan odla den ännu mer. Jag är en vän av autenticitet och ser sångens nära sammankoppling till vårt ursprung – den grundläggande kommunikationen i hur vi andas, hur vi reagerar med vår röst. Jag anser att ett stort problem för många som vill hitta sin sångröst är att de tror att de ska härma andra som ”låter bra”. Istället vill jag lära eleverna att lyssna inåt, hitta sina grundläggande ljud, sina grundläggande rädslor för vem de tror att de inte får vara igenom sin röst. Sången är sårbarhet för många. Att hantera sårbarheten ligger inte i att bygga upp ett pansar av intellektuell färdighetsträning och facktermer kring fenomenet rösten. Hanteringen bör ligga i att våga möta sin egen sårbarhet och se styrkan i den mänskliga rösten, våga utforska alla de hörn och kanter av fenomenet och därigenom vinna en trygghet i sin sensoriska erfarenhet av rösten. En färdighetsträning som utgår ifrån en intuitiv närvaro i stunden, i kroppens dagsform och i mötet med rummet/omgivningen.

Jag ger privat undervisning i min lokal på Tomtebogatan 14a, Sankt Eriksplan, Stockholm. Jag har utbildning och erfarenhet av att lära ut sång, brukspiano, gruppsång, ensemble, scenisk verksamhet och ger gärna hjälp med instudering av repertoar och rep inför audition eller andra ansökningar. I studion har vi tillgång till mikrofon/högtalarsystem.

Utbildning:
 • Nordisk folksång, Kungliga musikhögskolan. (2023)
 • Musiklärare KPU, Kungliga musikhögskolan. Lärarlegitimation. Behörig för undervisning i musik i grundskola åk 1-9, gymnasiet, vuxenskolan (2020)
 • Röstteknik i populärmusikaliska genrer, Stockholms Musikpedagogiska Institut (2018)
 • Kulning, Kungliga Musikhögskolan (2015)
 • Magisterexamen i Att gestalta med sång och språk, Stockholms Dramatiska Högskola (2014)
 • Konstnärlig Kandidatexamen i Jazz- och rocksång, Musikhögskolan Örebro (2013)

SÅNGLEKTIONER MED FOKUS PÅ PROCESSEN

Din fantastiska röst gör det möjligt för dig att kommunicera känslor och budskap till andra människor. Som instrument är rösten helt annorlunda från andra instrument, det sitter ju inuti kroppen och påverkas av hur du andas, känner dig känslomässigt, ditt mentala tillstånd och hur du är närvarande i din kropp. Jag är intresserad av människors olika uttryck och musikalitet, och jag hjälper dig att känna, förstå, acceptera och kanske också att utmana din röst.

Du behöver inga förkunskaper, jag utformar lektionerna individuellt för varje elev. Pop, rock, hiphop/rap, visor, blues, jazz, soul eller folkmusik.

Jag arbetar en del med att hjälpa skådespelare utveckla sin sångröst, och har bland annat jobbat på Stockholms dramatiska högskola som sånglärare under en period.

Igenom min erfarenhet av att arbeta i medveten närvaro med rösten arbetar vi undersökande till din röst. Detta kompletterar jag med traditionell sångteknik som ger en hälsosam vokal grund.

Du är välkommen att höra av dig med tankar eller frågor!

Sånglektioner med Cornelia har varit väldigt bra, de har givit mig en trygghet i min egen röst som jag inte visste saknades, både i sång och i vardagen.” Björn, 27.


Annat om mig som sånglärare:
 • Sånglärare VT -17 på STDH (tidigare DI) och Assistent vid flertalet tillfällen till Pia Olby
 • Stort intresse av medveten närvaro i kroppen, rösten, texten, rytmen, musiken
 • Erfarenhet av undervisning för yngre åldrar, från 5 år, på Värmdö scenskola och Kulturama
 • Erfarenhet av gruppundervisning, främst fokuserad på medveten närvaro i sångrösten
 • En och samma röst kan få uttrycka sig i många genrer! Kulning, jazz… testa nåt nytt hos mig du inte visste om!
 • Började med musiken som saxofonist
 • Kunskap om låtskriveri, arrangering och talad text

Annan utbildning och uppsatser:
 • Utbildad inom Estill Vocal Technique, obs! Level one.
 • Free the natural voice, kurs via teateralliansen, november 2015
 • Arbetar som musikpedagog inom sinnesstimulering för personer med medelsvår till svår IF.
 • Uppsats på grundnivå inom musik och pedagogik ”En oförställd röst – en kvalitativ studie i hur tre sångare uppfattar röstmetoden The Voice Work” KMH, (2020) Handl. Ann-Sofie Paulander.
 • Essän “Det var ingenting särskilt”, om distans till egot i framträdandet, STDH, (2014) Handl. Maria Johansson.
 • Uppsats på grundnivå, konstnärlig kandidat “Om värdet – en studie i upplevelsen av komposition i samband med övningar baserade på terapiformen ACT”, ÖU, 2013. Handl. Jonas Ålander.

Välkommen till mig!

Lokal på Tomtebogatan 14a, T-Bana Sankt Eriksplan.

Vid intresse kan jag hyras in eller anställas för att coacha och undervisa i sång för t.ex. teaterföreställningar.

0732-559655 / kontakt@corneliaarvidsson.se


ENGLISH:

I am interested in each individual voice, and I would love to meet you so that you can see how it feels to really connect with your body through the voice. Often it is kind of embarrassing/weird/stressful the first times, but I work a lot with trying to understand and feeling the voice in the human body that we have, and to accept the own individual voice. To love your body for helping you to sing, and to love to sing because it helps you to love yourself. I have a lot of students leaving the sessions happy and encouraged! The work with the voice, just being able to sing songs with a piano is such a strengthening thing to do for yourself and I really know that who ever you are, you can learn to sing in tune, healthy and with a lot of fun if you really want to!

Get in touch with me -> kontakt@corneliaarvidsson.se