0

Behandlare och musikpedagog

Jag arbetar just nu inom habiliteringen i region Stockholm som behandlare/musikpedagog på Lagunen, Center för sinnesstimulering. Jag har alltid varit intresserad av musikens helande kraft, och hur man kan kommunicera med hjälp av musik. Nu jobbar jag med detta genom att ta emot patienter och hjälpa dem uppleva glädje och njutning med alla sinnen, på sina villkor och sätt som fungerar för dem.

Anpassad sinnesstimulering grundades i Holland på 70-talet. På ett vårdhem för barn med flerfunktionsnedsättning såg två unga män i personalen en potential i att förändra miljöerna från sterila och spartanska till levande, lockande och avslappnande. Barnen blev stimulerade och utvecklade förmågor, kunde vara mer aktiva och slappna av, och mådde bättre. Detta ledde till metoden som kallas för snoezelen och som vi använder som grund i vår verksamhet. Kort beskrivet kan man säga att det innebär miljöer som är helt anpassningsbara för alla sinnen, och ska kunna locka till både aktivitet och avslappning, och där den viktigaste delen är möjliggörarna. Utöver patienten finns alltså en eller flera personer som på olika sätt erbjuder val, bekräftar personens signaler och som samspelar genom t.ex. musik, rörelse eller annan kommunikation. Det är ett väldigt meningsfullt arbete som kräver stor närvaro i stunden tillsammans med besökarna. Jag är väldigt stolt att arbeta på Lagunen.

Jag tar fortfarande uppdrag i form av sångcoach, både i grupp och enskilt.