0

Ämneslärarexamen

med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 210 hp

Nu är jag klar med den kompletterande pedagogiska utbildningen och är alltså behörig att undervisa i gymnasiet i sång, ensemble, sceniska kurser och estetisk kommunikation. Min uppsats kommer snart finnas att läsa, den heter ”En oförställd röst – en kvalitativ studie i tre sångares uppfattar röstmetoden The Voice Work” (KMH, 2020). Jag är även behörig att undervisa i musikämnet i grundskolan.

Ni kan anställa eller hyra in mig för att undervisa i kurser som innehåller musik, sång, sceniskt arbete och ensemble, hör gärna av dig om du funderar på detta.

Cornelia